пятница, 25 марта 2016 г.

Критичне мислення

Наш світ змінюється дуже швидко ..Інформація, засвоєннню й переробці якої могло бути присвячене життя декількох поколінь , в наш час може втрачати актуальність буквально за кілька років. Активізується необхідність самостійного опрацювання нової інформації та формування алгоритмів її застосування.Той.хто володіє прийомами роботи з інформацією,стають лідерами : вони сприймають,аналізують,приймають рішення,спрямовують,контролюють.Середньостатистичний громадянин не володіє досвідом протистояння інформаційним атакам – у попередніх поколінь не було необхідності напрацьовувати такий досвід.Відповідно,і передати його «від покоління до покоління» не вдається,а сформувати протягом невеличкого власного життя  - не в кожного виходить.Залишається варіант спеціального навчання.
Тільки людина,яка претендує на горде звання «вільного громадянина», буде досить замотивована на складну й напружену роботу з «прочищення власних мізків»,на навчання прийомів роботи з інформацією,на оволодіння навичками критичності, рефлексії, асертивної поведінки.
Критичне мислення - це здатність  аналізувати інформацію з позиції логіки й індивідуально – психологічного підходу;перевіряти її надійність,вірогідність,доцільність тощо для того ,щоб застосовувати отримані результати як до стандартних,так і нестандартних життєвих ситуацій,питань,проблем.
 Метою медіаосвіти є захист аудиторії від маніпуляційного впливу медіа,навчання  орієнтації в медійному потоці.В процесі занять я вивчаю з учнями вплив медіа на індивідів та суспільство за допомогою кодів (символів),розвиваю критичне мислення стосовно медіаматеріалів. Учні вчаться розпізнавати однобічну чи перекручену інформацію (особливо телевізійну,бо вважається що та має більший вплив).Вони практично вчаться знаходити різницю між загальновідомими фактами і такими,що потребують перевірки;визначати надійність джерела;допустимі та недопустимі твердження;різницю між головною та другорядною інформацією;ангажованість суджень;недоведені аргументи;логічну несумісність тощо. Тобто в учнів виробляється імунітет до бездоказовості,замовчування,брехні.Головне завдання курсу-допомогти учням стати вільними толерантними  громадянами демократичного суспільства,як мають автономне мислення. Аналізуючи медіаповідомлення , ставимо 5 запитань:
«Хто створив повідомлення ?»
«Які техніки використані для того,щоб привернути увагу?»
« Які цінності ,стиль життя та точки зору репрезентовані чи випущені повідомленням?»
«Чому це повідомлення було написане?»
«Як інші люди можуть сприйняти це повідомлення?»
                                                                                                Критерії перевірки достовірності інформації:
               1)Чи відомий автор інформації?
       2) Наскільки ви довіряєте автору?
       3) Що говорять інші джерела?

                             Приклади маніпуляцій в ЗМІ:
        1.    «Отруєний сендвіч».
      Це коли повідомлення починається з відомого незначущого факта,після якого дається вигадка і завершується фактом,який мав місце в дійсності. Проковтнеш брехню й не помітиш.
       2.     Ефект первинності. 
       Про   якусь подію джерело інформації повідомляє раніше за інших,але повідомляє у вигідному для себе тлумаченні.І ми розкрили очі «Оце новина!»  й біжимо розповідати  всім стрічним.
       3.    Закон передування.
      Будь яке перше повідомлення про той чи інший факт ,подію робить більш сильний вплив на аудиторію,ніж наступні. Джерело закріплюється в нашій пам’ яті як правдивіше й привабливіше за інші,порівняно  менш оперативно діючі.
       4.     Зсув акцентів.
      Це коли дуже широко,рекламним стилем повідомляється  про щось незначне. А далі.похапцем чи мимохіть –про важливу подію. А все через те ,що власникам ЗМК вигідно відвернути ,а не привернути увагу.
       5.    Метод  «забовтування» 
      Використовується  коли потрібно знизити актуальність якогось явища чи викликати до нього негативну реакцію. Застосовують його в боротьбі із супротивником,безупинно вихваляючи його ,до місця й недоречно говорячи про його надзвичайні здібності і т.д. Мета –викликати  утому й головний біль у людей,відбити бажання цікавитися тим ,що насправді  являє собою той чи інший кандидат. Метод також використовується для створення так  званого « інформаційного шуму»,коли за потоком другорядних повідомлень потрібно сховати якусь важливу подію чи головну  проблему .
       6.    Анонімний авторитет.  
      Давно доведено,що одним з найефективнішим методом є звертання до авторитету. Це може бути вагома політична фігура,релігійний діяч,науковець чи представник  іншої професії. Ім 'я авторитету не повідомляється.Для більшої переконливості здійснюють цитування документів,оцінок експертів,свідчення очевидців. Наприклад : «Учені на підставі багаторічних досліджень  довели…», « Лікарі рекомендують..» при цьому джерело не ідентифіковане ,і жодної відповідальності за помилкове повідомлення журналісти не несуть.
        7.    Принцип контрасту.
      Теми новинних повідомлень компонуються так,що змушують комуніканта  домислювати в потрібному напрямку. Це особливо помітно під час виборів,коли детально,із смакуванням подробиць висвітлюються внутрішні конфлікти в таборі політичних опонентів. Мовляв , «усі вони там» збіговисько демагогів і скандалістів. Таким чином підводять до висновку :поки «погані» б’ються за владу, «хороші» працюють на благо народу.
        8.    Створення асоціацій.
      Об’єкт  штучно прив’ язується  до чогось такого,що сприймається масовою  свідомістю як дуже погане (чи навпаки-гарне: «Садам Хусейн-арабський Гітлер», «Сталін- це Ленін сьогодні»(рад.пропаганда).  Саме тут і захована чергова пропагандистська пастка. Спокуса заощадити інтелектуальні зусилля змушу. Людину замість осмислення сутності проблем вдаватися до асоціацій і помилкових аналогій: адже метафора відсилає нас до інших,уже відомих станів.

ТЕХНОЛОГІЇ, МЕДІА ТА КОМУНІКАЦІЇ: ПРОГНОЗ КОМПАНІЇ "ДЕЛОЙТ"


14 лютого 2011 року фахівці практики ТМТ (Високі технології, медіа та телекомунікації) компанії "Делойт" представляють результати глобальних прогнозів для медіа-індустрії у 2011 році.
За словами Саулюса Бакаса, партнера "Делойт", лідера групи спеціалістів з обслуговування підприємств галузі високих технологій, медіа та телекомунікацій, розміщення он-лайн реклами в Україні зростатиме швидшими темпами, ніж ринок реклами загалом. Проте телебачення залишатиметься основним засобом масової інформації в Україні, що формуватиме найбільшу частину бюджетних надходжень. У той же час, на його думку, телевізори, обладнані функцією пошуку, не здобудуть популярності у 2011 році у зв’язку із обмеженим інформаційним контентом.
Реклама у соціальних мережах: чи буде подальше зростання? Неймовірно велику кількість рекламних банерів – близько 2 трильйонів – буде розміщено у соціальних мережах у 2011 році. Тим не менше, доходи від реклами залишатимуться доволі скромними - близько $5 млрд., що становить менше одного відсотка від загального обсягу індустрії. Доходи у розрахунку на одного користувача також залишаються низькими. Однак, зважаючи на відсутність потреби у великих капіталовкладеннях, соціальні мережі можуть отримати вражаючі валові прибутки, особливо у порівнянні з традиційними медіа компаніями, з якими вони конкурують.
До кінця 2011 року соціальні мережі можуть подолати межу в один мільярд користувачів – це практично половина загальної кількості користувачів глобальної мережі, які використовують для цих цілей комп’ютер. Проте подальше зростання, імовірніше за все, уповільниться: соціальним мережам буде надзвичайно складно утримувати нинішню траєкторію росту кількості бажаючих зареєструватися.
Телебачення залишається безумовним лідером поміж інших медіа 
У 2011 році очікування, що телебачення неминуче відживе, знову не виправдаються. Навпаки, статус телебачення - «супер-медіа» - посилиться. Близько 40 мільйонів нових глядачів налаштують телевізійні частоти вперше, а інформаційного матеріалу буде переглянуто на 140 мільярдів годин більше у світовому масштабі. Частка платного телебачення збільшиться на 20%, і, очікується, що світові доходи від реклами збільшаться на $10 млрд. і сягнуть $91 млрд. Телебачення демонструє ріст вже п’ятий рік поспіль, а його вплив на інші різновиди медіа, такі як книги або музика, зростатиме.
 Телеприймачі розширюють функції. Боротьба за глядача триває. Кожен рік відкриває нові можливості для удосконалення та розширення можливостей телеприймачів. У 2011 році буде продано десятки мільйонів телевізорів з функцією пошуку, що дозволить глядачам «витягувати» бажану передачу через прикладні програми пошуку на меню екрана або під час трансляції. Проте, традиційно пасивний характер перегляду телевізійних програм упродовж тривалого часу стоятиме на заваді зміні у поведінці глядацької аудиторії, перешкоджаючи масовому поширенню нових можливостей.
Комп’ютерні ігри виходять у мережу: аудиторія збільшується, але якою ціною?
 У 2011 році доходи індустрії комп’ютерних і відео ігор у світовому масштабі зростатимуть завдяки надходженням із різноманітних джерел, серед яких: і щомісячна передплата, і додаткові програми, і оплата послуг, і покупки, які необхідно здійснити під час гри, і реклама на ринку безкоштовних ігор та ін. Наприкінці 2012 року загальні доходи, отримані з таких, порівняно нових, джерел, сягнуть $10 млрд. або 16% загальних доходів індустрії ігор. У майбутньому до 50% доходів індустрії може надходити з таких джерел.
Роздрібна торгівля компакт-дисками втрачає позиції 
2011 стане переломним для музичної індустрії, оскільки вперше кількість цифрових продажів перевищить кількість продажів компакт-дисків як мінімум на одному важливому ринку, найвірогідніше на ринку США, ринок Великобританії трошки відставатиме. Проте, зміна позицій виникне, імовірніше за все, внаслідок різкого зменшення продажів CD, ніж через суттєве зростання продажів передплаченої чи завантаженої цифрової музики. Масштаби зменшення стають зрозумілим, коли усвідомлюєш, що три чверті доходів студій звукозапису походило у Великобританії від продажу компакт-дисків.
Серію Прогнозів 2011 складено на підставі внутрішніх і зовнішніх даних, одержаних під час спілкування з клієнтами фірм у складі об’єднання, внесків партнерів та менеджерів фірм-учасниць, які спеціалізуються у галузі ТМТ, дискусій з аналітиками індустрії та інтерв’ю з керівниками провідних компаній світу.

четверг, 19 февраля 2015 г.

Безпека дітей в Інтернеті

На сайті подано доступну, практичну інформацію з Інтернет-безпеки, що дозволить навіть початківцям ефективно використовувати ресурси мережі й захистити себе від небажаного контенту. Матеріали для дітей, батьків і вчителів (інтерактивні сценарії, короткі тести, готові плани уроків), завдяки яким діти зможуть освоїти основи безпечної роботи в Інтернеті.
            Інститут інноваційних технологій і змісту освіти презентує новостворений навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів «Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі» (авт.. Кочарян А.Б., Гущина Н.І.), який висвітлює використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, містить статистичні дані про використання молоддю мережі Інтернет. Окремим розділом подаються методичні рекомендації для вчителів з формування у дітей компетенцій грамотного використання Інтернет-ресурсів.

«Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі»

Листи:

Лист МОН України № 1/9-768 від06.11.09 «Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів» [0]

Лист МОН України № 1/9-916. Від 28.12.09 «Про проведення дня безпечного Інтернету» [0]

Лист МОН України № 1/9-815. Від 11.11.10 «Про проведення конкурсу «Онляндія в моїй школі» [0]


Спеціальні веб-ресурси:

·         http://www.onlandia.orq.ua [1]

Програмне забезпечення для блокування небажаної інформації на сайтах:

·         TMeter  [5]

·         Traffic Inspector для школы [6]

·          Windows Live 2011 [7]

·         KinderGate Родительский Контроль [8]

·         Norton Add-on Pack [9]

·         Raspersky Internet Securiti 2011 [10]

·         Один дома [11]


·         Интернет Цензор [12]